1.  Vejlby Klit > 4.  Generalforsamling > 4.7  r 2006 > 4.7.1 Indkaldelse / Forslag

4.7.1 Indkaldelse / Forslag

Ordinr Generalforsamling
Lrdag den. 13 Maj 2006. KI. 10,00.
Afholdes p friplads ved Viktoria-vej (telt) Vejlby,7673 Harbore.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forlbne
    r.­
3. Fastlggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastlggelse af budget og 
    kontingent for det kommende r
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelsen (3 p valg i ulige r og 2 i lige r)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.


Forslag : Ingen indkomne forslag til bestyrelsen

Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage