1.  Vejlby Klit > 4.  Generalforsamling > 4.19 År 2018 > 4.19.2 Referat
 
 

4.19.2 Referat

 

Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage.

 

Ordinær Generalforsamling.

Lørdag den 28. april 2018.

Kl. 10:00 i telt på fripladsen ved Viktoriavej 7673 Harboøre.

Deltagelse af ca. 100 grundejere.

 

 

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 13. maj 2017.

3.  Beretning fra bestyrelsen, om foreningens virke i det forløbne år.

4.  Fastlæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse.

5.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af budget og kontingent, for kommende år.

6.  Forslag fra medlemmer.

7.   Valg til bestyrelsen.

8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.   Valg af revisor.

10.  Eventuelt.

 

 

 1. Valg af dirigent.

   

  Gunner Dichmann vælges.

  Dirigenten konstaterer rettidig indkaldelse til generalforsamlingen 2018.

   

  2.  Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 13. maj 2017.

   

  Referatet godkendt.

   

  3.  Årsberetning v/formand Bjarne Leth.

   

  Formanden Bjarne Leth takker først for det store fremmøde og som altid, den gode stemning på disse generalforsamlinger.

   

  -  Der har været skærpet opmærksomhed, ved et møde i Pumpelaget, da Lemvig Kommune, (ved Steffan Damsgaard, der er ny formand i teknik/miljø) ville forsøge at få projekteret yderligere omkostninger over til grundejerne.

  Via Finn Vandborg, blev der indkaldt til et samlet møde, for alle sommerhus grundejerforeningers bestyrelser i området. Der konstateredes på mødet, at det vil medføre ændringer, af de fastlagte vedtægter i Pumpelaget. Der ses derfor absolut ingen muligheder for, at kommunen vil kunne få dette gennemført. I så tilfælde, vil der blive opstartet en sag.

   

  - Der bliver til stadighed drøftet, muligheden af overgang til mail korrespondance til grundejerne.

  Men vi har i bestyrelsen besluttet, at der stadigvæk er et behov, for at beholde brugen at " forpost", lidt endnu.

   

  -Havvindmøllerne ud for vores område, er med stor sandsynlighed, et at de "grønne" tiltag regeringen fastholder, uanset hvilke tiltag der protesteres ud fra.

  Men man er jo dog, i sin gode ret til, at ansøge om værditabserstatning.

  Hvis nogen er i tvivl, eller har spørgsmål, tilbød grundejer Jacob Bjerre igen i år, at være til rådighed, med uddybning af evt. spørgsmål/ problematikker.

   

  -Vores område er genetableret på fineste vis, efter kloakeringen. Ligeledes er vejene i en aldeles god stand, efter der anvendes nyt påfyld.

   

  - Affaldsdepotet ved "Victoria Street Station" er blevet fornyet, efter massive klager/fotos til kommunen. Det er nu absolut et noget pænere syn, der møder trafikanter/turister ved indgangen til området.

   

  - Vores Spar købmand Axel Nielsen og frue, vil desværre afhænde deres virke.

  Det er et stort tab, hvis købmandsbutikken lukker. - Så lad os håbe, der vil være en anden, der overtager " hjertet" i området.

   

  - Weekendopholdet der ved sidste generalforsamling blev foreslået, blev konverteret til vores årlige julefrokost med ægtefæller. Dog valgte vi, at afholde den på restaurant Luna i Lemvig, i stedet for i private gemakker.

   

  4.  Fastlæggelse af revideret regnskab, til godkendelse.

   

  - Der bliver kommenteret, at: " det var en billig julefrokost for 10 personer"!

   

  - der bliver spurgt: " hvad forsikringsbeløbet dækker "

  Formanden forklarede, det er en "erhvervsforsikring", hvis skaden skulle ske, er det en bestyrelses         ansvar og det er jo ikke i nogens interesse at hænge på dette.

   

  Regnskabet godkendt.

   

  5.  Forslag fra bestyrelsen herunder fastlæggelse af kontingent.

   

  - Ingen forslag fra bestyrelsen.

  Uændret kontingent for det kommende år.

   

  6.  Forslag fra medlemmerne.

   

  Gunner Dichmann:

   

  Forhøjelse af bestyrelses honorar fra 3.000 kr. til 7.000 kr.

   

  Ud af de 7.000 kr., figurere allerede de 3.000 kr. (anvendes til fritagelse af kontingent) Så forhøjelsen er derfor 4.000 kr., som deles/bruges efter bestyrelsens beslutning.

   

  Dette forslag vedtages med applaus fra medlemmerne.

   

  7.  Valg til bestyrelsen.

   

  På valg Christian Langer og Kurt Lange Petersen (begge modtager genvalg).

  Begge genvælges

   

  8.  Valg af suppleanter

   

 • 1. suppleant: Anni Henriksen

 • 2. suppleant: Marianne Olsen

   

  9.  Valg af revisor

   

  Genvalgt: Erland Sharff

   

  10. Eventuelt

   

  Anni Henriksen - der gøres opmærksom på placering af en parabol i klitområdet ved Dalervej – dette vil blive taget med ved næste tilsyn, med Lemvig kommune omkring lokalplan 15.

   

  Tina Petersen – kunne der eventuelt etableres stisystem fra vores område imod syd, så man kan undgå landevejen – dette forslag vil kræve opkøb/ekspropriation, hvilket gør det ret kompliceret

   

  Poul Erik Madsen – forslag om etablering af bænke med udsigt ud over havet -  dette er desværre ikke er tilladt ifølge kystfredningsloven.

   

  Endnu engang diskuteres stavemåden af Viktoriavej/Victoriavej – ”Victoria Street Station” (togstation i London) Kaffegrosser Hans Torp’s barnebarn, mente dette navn, var passende til det lille ydmyge ”trinbræt” tæt på Viktoriavejen.  Vejnavnet ”Viktoria”, er ifølge Kristian Langer, opkaldt efter et forlist skib – dette vil blive bekræftet på næste generalforsamling.

   

  Kristian Lange er blevet inspireret fra Gjelleodde0mrådet i Lemvig, til eventuel opstilling af 2 natur sten ved indkørslen til vores område – dette vil blive behandlet i bestyrelsen.

   

  Dichmann – der undres, hvordan der kan forekomme indhegninger af grunde, i nogen af de øvrige grundejerforeninger, når vores område ikke tillader dette – Bjarne vil pointere dette i forbindelse med tilsynet med Lemvig kommune.

  Dichmann nævnte endvidere, behovet for hastighedsdæmpende foranstaltninger, med eventuelt rør eller andet på vejen – bestyrelsen vil tage kontakt til de hurtigkørende erhvervsdrivende/post/m.m., i håb om, at det vil afhjælpe problemet med ”fartbøllerne”. Erfaring med fartdæmpende foranstaltninger, fra andre steder i området, viser desværre at have ringe effekt.

   

  Mona Dinesen - der er dårlige oversigtsforhold ved hjørnegrunden Vktoriavej/Wærmlandsvej – vejformanden vil tage hånd om dette.

   

   

   

   

  Husk vores hjemmeside, hvor der jævnligt opdateres nyheder fra området – www.vejlby-klitplantage.dk

   

   

  Rigtig god sommer og husk allerede nu, at sætte X i kalenderen den 18. maj 2019. 😊

   

  Gode hilsner på bestyrelsens vegne

  Tove Meldgaard – referent.

Hent referat i PDF format her


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage