1.  Vejlby Klit > 4.  Generalforsamling > 4.14  r 2013 > 4.14.2 Referat

4.14.2 Referat

 Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage.

Referat fra Generalforsamling, lrdag den. 27 april, 2013, Kl.10.00

Afholdtes p friplads ved Viktoriavej (Telt) Vejlby, 7673 Harbore

Dagsorden: Formand bd velkommen og den omdelte sang blev afsunget.

1. Valg af dirigent: Gunnar Dichmann valgt til dirigent

Gunnar Dichmann konstaterede at generalforsamlingen har vret lovligt indvarslet.

 

2. Godkendelse af referat: Godkendt.

 

3. Beretning fra bestyrelsen: Bjarne Leth redegjorde for mde med kommunen

d. 25 april herunder regler for Vindmller som ikke vil blive tilladt i

sommerhusomrder, og solfanger skal opfylde de gldende regler i

Byggereglement mv.( opstning af trdhegn henvises til Lokalplan 15)

 

Toilet bygning ved Vejlby klit butikscenter opfres ved frivilligt arbejde hvor

Lemvig kommune betaler materialerne ca. 253.000 kr.

Det bliver en bygning p 22 m2. Samtidig flyttes Hjertestarteren fra EDC til

ny toiletbygningen.

Vedligeholdelse herunder rengring phviler kommune.

 

Der er igen muligt at f adresselabels fra kommunen.

 

Fllesantenne i omrdet blev kort drftet 4 G. evt.

 

Sprgsml:

Pigge p Bunker:

Svar: Pigge p Bunker i strandkanten er de aktuelle grundejers problemer iflge

Lemvig kommune og Kystinspektoratet.

 

Sprgsml:

Jrgen Hansen: Vedrrende genetablering af klit efter midlertidig arbejdsvej.

Svar: Der er fra Skov og Naturstyrelsen givet tilladelse til at bibeholde den

etablerede vej.

Fin Vanborg: Terrnreguleringer skal iflge Lokalplan Plus minus - 50 bliver ikke

overholdt ved byggeri p Doblervej.

Svar: Der vil blive rettet henvendelse til kommunen

 

4. Regnskab: Chr. Langer fremlagde et revideret regnskab:

Efter en gennemgang af de enkelte poster blev regnskabet Godkendt.

Budget for 2013 - 2014: Godkendt / Kontingent undret. Bebyggede 600 kr. - 300 kr.

for ubebyggede grunde. Intet udestende. 180 Grundejerer.

 

5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.

 

6. Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag.

 

7. P valg til bestyrelsen: Tove Melgaard Axel Nielsen og Bjarne Leth: Genvalg

 

8. Valg af suppleanter: 1 supl. Jrgen Mosekr 2 supl. Bent Hannibal. Genvalg

 

9. Valg af revisor : Else Pedersen. Genvalg

 

10. Eventuelt: Nedgravning af kabler til gadebelysning.

Svar : Det er nskeligt fra bestyrelsen, at et sdan sprgsml bliver stillet

skriftligt da det s er mulig for sprgeren at f det til afstemning p

generalforsamlingen.

 

Fin Vandborg gav en bred orientering over pumpelaget fra start til i dag.

Det var en fin og let forstelig orientering med lidt humor, Generalforsamlingen

kvitterede med en velfortjent applaus.

 

Der var et fremmde p 97 pers. og Generalforsamlingen sluttede ca. 1215

Derefter social samvr. En dag i solskin.

Nste generalforsamling bliver d. 17 maj 2014.

Kurt D. Lange - Petersen

Sekretr.

Hent referat i PDF format her

 

 

Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage