1.  Vejlby Klit > 2.  Information > 2.7 Diverse info.

2.7 Diverse info.Vindmøller - Vesterhav Nord

Tirsdag d. 9. marts er sidste frist for at søge om værditabserstatning.


Se opslaget på hjemmesiden under " Information  2.9.3 Værditab"NYT: Fiber / Bredbåndsnet i området:

Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage -  2.10 Bredbaand Net


                       

---  5 Januar 2021  ----  Seneste nyt fra Vesterhav Nord projektet  ----

Se under menu "2. Information"


Strandet delfin på stranden ved Vejlby Klit.

Læs artiklen her


Vindmøller - Vesterhav Nord

Tirsdag d. 9. marts er sidste frist for at søge om værditabserstatning.


Se opslaget på hjemmesiden under " Information  2.9.3 Værditab"NYT: Fiber / Bredbåndsnet i området:

Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage -  2.10 Bredbaand Net


                       

---  5 Januar 2021  ----  Seneste nyt fra Vesterhav Nord projektet  ----

Se under menu "2. Information"Emne: Kandidat til bestyrelsen i Harboøre Digelag
(Klik på link for at gå til deres hjemmeside)

Hej

Irvin Svensson træder tilbage som bestyrelsesmedlem i Dige Laget på den kommende generalforsamling.

Det medfører, at vi sommerhusejere, i de 3 grundejerforeninger, skal finde en ny repræsentant på den kommende generalforsamling.

Jeg opfordrer jer i  bestyrelsen til at finde en kandidat, der kan træde ind i hans sted.

Hvis I finder et emne, så lad mig det vide så hurtigt som muligt.

Mail: formand@vejlbyklit.info  eller  alwin.neumann@privat.dk

 

Venlig hilsen

Kasserer Alwin Neumann

 

===========================Fra generalforsamlingen 2010==============================

 -  vedr. bunkers ud for Månedalen :

Mail fra Kystdirektoratet :

Til formand for Vejlby Klitplantage, Bjarne Leth
Sendt: 6. juli 2010 11:35
Emne: 07/00185-19 - VS: Advarsel til badegæster mod bunkers der ligger i havet ud for
Månedalen på Viktoriavej, Vejlby Klit.

Tak for din henvendelse vedr. ovennævnte.

Som opfølgning på din henvendelse kan jeg oplyse, at Kystdirektoratet vil foranstalte,
at der udføres afskæring af udragende armeringsjern, så vidt det nu er muligt.

Kystdirektoratet har ikke til hensigt at opsætte advarselsskilte om forholdet.

Med venlig hilsen

Carl Bisgaard
Analyse og Plan, Projektleder

=======================================================================================================

Artikler fra Danmarks Naturfredningsforening :      
                               (www.dn.dk)

Gør din brændeovn til miljøhelt  - læs mere   Her
(eller højreklik og vælg "Gem Som" for at hente artiklen til din Pc)

 

Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage