1.  Vejlby Klit > 2.  Information > 2.3 Kommunal info. > 2.3.2 Spildevand

2.3.2 Spildevand

Vedr. spildevand og kloakering bl.a. i vores område.

Se mere på http://www.spildevandsplan.dk/lemvig/

Spildevandsplan 2013 + Tillæg nr. 1/2008

Spildevandsplan 2007 - 2013 (tillæg 1-2008) for Lemvig Kommune

 Lemvig Kommunalbestyrelse har vedtaget forslag til spildevandsplan 2007   2013 (tillæg 1-2008).

Forslag til tillæg 1-2008 til "Spildevandsplan 2007-2013" for Lemvig Kommune omhandler flere forhold, hvoraf de væsentligste er beskrevet efterfølgende:

  • Opdatering af tids- og investeringsplan for herunder forventet stigning  vandafledningsbidrag.
  • Opdatering af forhold omkring drænkloakerede sommerhusområder.
  • Indarbejdelse af lokalplan nr. 126 "Udvidelse af Thyborøn Havn."
  • Indarbejdelse af lokalplan nr. 134 "Boligområde, Hovedgaden Nørre Nissum."
  • Indarbejdelse af kloakområde ved Ballebyvej.
  • Angivelse af ændret track for planlagt transportledning fra Vrist til Harboøre Renseanlæg.

Forslaget er offentligt fremlagt indtil den 30. oktober 2008, og er tilgængeligt følgende steder :

Borgerservice, Lemvig Rådhus, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig
Borgerservice, Thyborøn Rådhus, �r�vej 9, 7680 Thyborøn

Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, 7620 Lemvig

 

 

Kommunens hjemmeside http://www.spildevandsplan.dk/lemvig/

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage